Những mục chính của ứng dụng Okiva

Trang chủ

Các shop đang livestream sẽ được hiển thị tại đây. Người mua hàng có thể vào coi livestream đang bán hàng nào mà họ thích.

Người mua cũng có thể dùng bộ lọc theo danh mục và thanh tiềm kiếm để kiếm shop mà mình muốn tìm hoặc sản phẩm mà họ muốn mua.

Góc phải còn có giỏ hàng, để người mua có thể kiểm tra những sản phẩm còn trong giỏ hàng và có thể chốt đơn ngay.

Đơn hàng của người mua

Trang này là đơn hàng của người mua hàng, bao gồm hai mục là:

  1. Đơn hàng đã chốt
    1. Sẽ có thông tin của đơn và ghi chú của shop (nếu có)
  2. Đơn hàng chưa chốt
    1. Người mua có thể chỉnh sửa đơn hàng như địa chỉ giao hàng, thông tin người mua trước khi đơn hàng được chốt bởi chủ shop.

Mục ưa thích
  1. Danh sách các shop vừa coi livestream
  2. Danh sách các shop mà bạn đang theo dõi
    1. Bạn sẽ nhận được thông báo livestream khi các shop này live.

 

 

 

Mục cá nhân

Trang này bao gồm các thông tin về điều khoản và điều kiện của Okiva, thông tin hồ sơ cá nhân, thông tin shop, và kênh người bán. Nếu bạn chưa đăng ký bán hàng, bạn có thể đăng ký tại đây.