QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

 

  1. Người Mua và OKIVA có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Người Mua liên quan đến giao dịch tại OKIVA.

Khi phát sinh tranh chấp, OKIVA đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Thành viên vào chất lượng dịch vụ của OKIVA và thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Người Mua khiếu nại về hàng hóa của Người Bán qua email: lienhe@okiva.vn hoặc gọi đến số điện thoại 0928625037 hoặc gửi đến địa chỉ Công ty TNHH OKIVA, địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Vietcomreal, 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
  • Bước 2: Bộ phận chăm sóc khác hàng của OKIVA sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Người Mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì OKIVA sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Người Mua để giải quyết tranh chấp đó;
  • Bước 3: OKIVA yêu cầu Người Mua và Người Bán phải cung cấp đủ thông tin liên quan đến giao dịch, hàng hóa.
  • Bước 4: OKIVA đứng ra làm bên thứ 3 hòa giải cho Người Mua và Người Bán hoặc tiến hành thương lượng với Người Mua/ Người Bán nếu tranh chấp với OKIVA. Trong trường hợp tranh chấp, khiếu nại nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của OKIVA thì ban quản trị sẽ yêu cầu Người Mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.
  1. Thời gian tiếp nhận và xử lý phản ánh là 03 (ba) ngày làm việc kể từ thời điểm công ty nhận được phản ánh từ Người Mua.
  2. OKIVA tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. OKIVA sẽ cung cấp những thông tin lên quan đến Người Mua và Người Bán nếu được Người Mua hoặc Người Bán (liên quan đến tranh chấp) yêu cầu.
  3. Người Mua và Người Bán có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Người Bán hàng có trách nhiệm cung cấp văn bản liên quan đến sự việc khiến khách hàng khiếu nại.
  4. Người Mua và Người Bán sau khi giải quyết xong tranh chấp phải báo lại cho ban quản trị OKIVA. Trong trường hợp lỗi thuộc về Người Bán, OKIVA sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ sai phạm. OKIVA sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ bài viết, bài live-stream về sản phẩm của Người Bán đó trên OKIVA đồng thời yêu cầu Người Bán đó bồi thường trên cơ sở thỏa thuận với Người Mua.
  5. Nếu thương lượng hòa giải không thành thì Người Bán hoặc Người Mua đều có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.